CYPRONEX 440 EC

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air, berwarna kekuning-kuningan untuk mengendalikan hama ulat grayak Spodoptera exigua pada bawang merah

CYPRONEX 440 EC

Cara Kerja ;

  1. Merupakan campuran 2 bahan aktif dari golongan Organophospat & Piretroid.
  2. Bekerja pada system saraf serangga.
  3. Merupakan insektisida non-sistemik yang bekerja secara kontak dan racun lambung.
  4. Memiliki sifat anti-feeding, ovisidal dan residu yang baik
  5. Mampu mengendalikan banyak jenis hama dari golongan: Lepidoptera, Coleoptera, Diptera dan Hemiptera.

Bawang merah

Sasaran :

Ulat Bawang Spodoptera exigua

Dosis /konsentrasi :

0.75 – 1 ml/l

 

No. Registrasi

RI. 01010120114040

Bahan Aktif

Profenofos 400 + Sipermethrin 40 g/l